Copyright Avolution © 2009 - 2018

Sportstichting
info.foto's.inschrijving.organisatie.sponsors.video.contact.handig.
spel

New Generation Soccer Education

Reglementen Stichting Avolution

 

Door inschrijving wordt aangegeven dat de reglementen akkoord zijn bevonden en volledig zijn begrepen. Tevens verplichten de spelers ( en ouders ) zich, door zich bij Stichting Avolution in de schrijven om dit reglement na te leven.

 

Iedere speler moet 15 minuten voor de training aanwezig zijn

Bij verhindering is het verplicht dit ruim van te voren, en minimaal 2 uur voor de training, per email of telefonisch aan de organisatie mede te delen

Bij aankomst is de speler verplicht zich te melden zo dat de organisatie de presentielijst kan invullen

Een speler wordt geacht zich correct te gedragen en altijd de aanwijzingen van de trainer op te volgen.

Mochten spelers  vragen of onduidelijkheden hebben over de gang van zaken, neem dan onmiddellijk contact op met de organisatie

Afgelastingen worden middels website en/of email door de organisatie kenbaar gemaakt

Drinken van alcoholische dranken en roken is verboden

Het is verboden racistische of discriminerende opmerkingen te maken

Sieraden moeten tijdens de trainingen worden afgedaan

Na de training worden de trainingsmaterialen op aanwijzing van de coach(es) samen opgeruimd

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht

Iedere speler draagt de voorgeschreven kleding van Avolution

Douchen na de training wordt ten zeerste aanbevolen evenals het dragen van badslippers in het kleedlokaal i.v.m. de hygiëne

Het kleedlokaal moet netjes achtergelaten worden

Vernielingen moeten meteen aan de organisatie gemeld worden. De schade wordt verhaald op degene die deze heeft veroorzaakt.

Ouders worden vriendelijk verzocht niet op het speelveld te staan en zich te onthouden van op- of aanmerkingen tijdens de trainingen

Mochten ouders vragen hebben dan is voor en/of na de training de gelegenheid met organisatie contact op te nemen en uitleg te krijgen

Het is verplicht om eventueel bijzondere medische informatie en/of persoonlijke aandachtspunten aan de organisatie mede te delen. Het raadzaam om in voorkomend geval een telefoonnummer met een naam van een contactpersoon aan de organisatie mede te delen , in verband met eventuele calamiteiten

Deelname blijft ten allen tijden geheel op eigen risico

Video en foto opnamen van de speler gemaakt tijdens de trainingen en eventuele wedstrijden zijn door Avolution vrij te gebruiken en vrij van copyright

Persoonsgegevens van de speler worden voor organisatorische doeleinden bewaard en niet aan derden ter beschikking gesteld

Een beslissing of maatregel van de organisatie in bindend

De organisatie is niet aansprakelijk voor  eventuele schade, verlies of diefstal

Indien het reglement niet worden nageleefd heeft de organisatie het recht om corrigerend op te treden en eventuele  sancties op te leggen.

 

Avolution 18 december 2009