Reglementen Stichting Avolution

Door inschrijving wordt aangegeven dat de reglementen akkoord zijn bevonden en volledig zijn begrepen. Tevens verplichten de spelers ( en ouders ) zich, door zich bij Stichting Avolution in de schrijven om dit reglement na te leven.

Iedere speler moet 15 minuten voor de training aanwezig zijn

Bij verhindering is het verplicht dit ruim van te voren, en minimaal 2 uur voor de training, per email of telefonisch aan de organisatie mede te delen

Bij aankomst is de speler verplicht zich te melden zo dat de organisatie de presentielijst kan invullen

Een speler wordt geacht zich correct te gedragen en altijd de aanwijzingen van de trainer op te volgen.

Mochten spelers vragen of onduidelijkheden hebben over de gang van zaken, neem dan onmiddellijk contact op met de organisatie

Afgelastingen worden middels website, leden-app en/of email door de organisatie kenbaar gemaakt

Drinken van alcoholische dranken, glas op het complex, loslopende honden en roken is verboden

Het is verboden racistische of discriminerende opmerkingen te maken

Sieraden moeten tijdens de trainingen worden afgedaan

Na de training worden de trainingsmaterialen op aanwijzing van de coach(es) samen opgeruimd

Het dragen van scheenbeschermers is verplicht

Iedere speler draagt de voorgeschreven kleding van Avolution

Douchen na de training wordt ten zeerste aanbevolen evenals het dragen van badslippers in het kleedlokaal i.v.m. de hygiƫne


Vragen
Als u naar aanleiding van ons Reglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Sportstichting Avolution
Boskriek 14
6444 DK Brunssum
ronavo@avolution.nl